Navigation
OiCOiN

Airdrop

Chiến dịch Airdrop (Vòn thứ 3)

Đối với chiến dịch airdrop này, chúng tôi sẽ trao 400.000 OiCOiN token.
25 OiCOiN token sẽ được trao cho những người đáp ứng các tiêu chí sau:

Tiêu chí nhận OiCOiN token:

 • 1. Đăng ký trên trang chủ của chúng tôi: https://www.oicoin.io/en/register/
 • 2. Theo gia và theo dõi kện telegram tại: https://t.me/OiCOiNchat
 • 3. Tên người dùng telegram của bạn, mà bạn đã tham gia vào kênh telegram của chúng tôi, phải được chỉ định để kiểm soát của chúng tôi trong khu vực nội bộ của trang chủ của chúng tôi theo "sửa dữ liệu" cho airdrop.
 • 4. Theo dõi twitter của chúng tôi tại: https://twitter.com/OICoinICO
 • 5. Tên người dùng twitter của bạn, mà bạn theo dõi tài khoản twitter của chúng tôi, phải được chỉ định để kiểm soát của chúng tôi trong khu vực nội bộ của trang chủ dưới "chỉnh sửa dữ liệu" cho airdrop.
 • 6. Tham gia và theo dõi tài khoản facebook của chúng tôi tại : https://www.facebook.com/OsmiumInvestmentCoin
 • 7. Tên người dùng facebook của bạn, mà bạn theo dõi tài khoản facebook của chúng tôi, phải được chỉ định để kiểm soát của chúng tôi trong khu vực nội bộ của trang chủ dưới "chỉnh sửa dữ liệu" cho airdrop.

 

Điều kiện Airdrop:

 • Phải theo dõi kênh telegram của chúng tôi cho đến khi ICO kết thúc.
 • Phải theo dõi twitter của chúng tôi cho đến khi ICO kết thúc.
 • Địa chỉ email của bạn trong quá trình đăng ký phải được xác nhận bằng cách nhấp vào liên kết trong email chào mừng.

 • Trong bảng điều khiển (khu vực nội bộ của trang chủ), mỗi người dùng đã đăng ký sẽ thấy các OiCOiN token được ghi có của mình từ chiến dịch airdrop. OiCOiN token thu được bằng các chương trình khuyến mại giảm giá sẽ không được chuyển sang ví ERC20 của bạn cho đến khi kết thúc ICO.
 • Chiến dịch airdrop này được giới hạn ở 400.000 OiCOiN token, và một khi tất cả các token đã được trao, chương trình này sẽ kết thúc. Chúng tôi bảo lưu quyền kết thúc sớm chiến dịch airdrop này.
 • Mỗi người chỉ được phép đăng ký một lần. (chúng tôi kiểm tra địa chỉ IP và một số tiêu chí không xác định khác để xem liệu có ai lừa dối)
 • Nếu bạn đăng ký nhiều lần (ví dụ, một số địa chỉ e-mail), các tài khoản sẽ bị chặn và không có token nào được chuyển.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền, nếu điều kiện không được đáp ứng hoặc nếu nghi ngờ có gian lận, không thanh toán bất kỳ token nào và chặn hoặc xóa người dùng bằng tài khoản của họ.

 OiCOiN
OiCOiN
Fenster schließen
OiCOiN